ติดต่อเรา

บริษัท แซมคอน จำกัด

12/22 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

เบอร์โทร: (662)5915252-3
เบอร์แฟ็กซ์: (662)9542118
อีเมล: samcon.info@gmail.com

ติดต่อเรา
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อเรา

กรอกข้อมูลเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท แซมคอน จำกัด

ซื่อสัตย์, คุณภาพ, มืออาชีพ
เป็นบริษัทก่อสร้างที่มีฐานมั่นคง ดำเนินการมายาวนาน จดทะเบียนในปี พ.ศ.2532
มูลค่าจดทะเบียน 64ล้านบาท