ติดต่อเรา
เพื่อรับข้อมูลเพิ่ม

สมัครงาน

หนึ่งในสิ่งสำคัญที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จคือบุคลากรที่มีคุณภาพ เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างทีีมงานอย่างสม่ำเสนอและให้รรับผลตอบแทนที่เหมาะสม

สำหรับผู้ที่สนใจจะมาทำงานกับเราหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อแผนกบุคคลของเราได้

-ดูแลความปลอดภัยภายในสถานที่ก่อสร้าง

-จัดการเรื่องเอกสารความปลอดภัยของโครงการและคนงาน

ติดต่อเราเพื่อรับข้อมูลเพิ่ม

ร่วมงานกับเรา

หนึ่งในสิ่งสำคัญที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จคือบุคลากรที่มีคุณภาพ เรามีความมุ่งมั่นที่จะดึงดูดพนักงานที่มีคุณภาพและที่มีความไขว่รู่ไขว่หา แซมคอนมีโครงการที่จะพัฒณาบุคลากรของเราให้เติบโตในหน้าที่การงานและได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

สำหรับผู้ที่สนใจจะมาทำงานกับเราหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อแผนกบุคคลของเราได้

-ดูแลความปลอดภัยภายในสถานที่ก่อสร้าง

-จัดการเรื่องเอกสารความปลอดภัยของโครงการและคนงาน

บริษัท แซมคอน จำกัด

ซื่อสัตย์, คุณภาพ, มืออาชีพ
เป็นบริษัทก่อสร้างที่มีฐานมั่นคง ดำเนินการมายาวนาน จดทะเบียนในปี พ.ศ.2532
มูลค่าจดทะเบียน 64ล้านบาท