เกี่ยวกับเรา

บริษัท แซมคอน จำกัด ได้ก่อตั้งในปีพ.ศ.2532 ด้วยทุนจดทะเบีียน 1 ล้านบาท และในปัจจุบันได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 64 ล้านบาท รวมทั่งได้ขยายกิจการโดยมีบริษัทร่วมเพิ่มอีก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท SWAPS จำกัด และ บริษัท AMTECH จำกัด 
ปัจจุบันบริษัทแซมคอนจำกัด ได้ให้บริการด้านก่อสร้างทุกรูปแบบ เราให้ความสำคัญกับมาตรฐานของงานเรา ความเป็นมืออาชีพและการดูแลลูกค้า ทำให้บริษัทเราได้รับการแนะนำปากต่อปาก รวมถึงได้รับการจ้างงานเพิ่มจากลูกค้าเก่า จนทำให้เรามีผลงานก่อสร้างโดยรวมมากกว่า 18,000 ล้านบาท

บริษัทแซมคอน ได้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงและ  ภาคถูมิใจในผลงานของเราในอดีต และเราจะมุ่งมั่นพัฒนาบริษัทของเราให้เติบโตยิ่งขึ้นและคอยอยู่ดูแลลูกค้าของเรา ทั่งในราชอาณาจักรไท 

ปรัชญาในการดำเนินงาน

แซมคอน กรุ๊ป

แผนผังองค์กรณ์

บริษัท แซมคอน จำกัด

ซื่อสัตย์, คุณภาพ, มืออาชีพ
เป็นบริษัทก่อสร้างที่มีฐานมั่นคง ดำเนินการมายาวนาน จดทะเบียนในปี พ.ศ.2532
มูลค่าจดทะเบียน 64ล้านบาท